Visumtyper

 

"Single-"eller "Multiple Entry"

SINGLE visum innebär att du får passera i frågavarande lands gräns en gång, därefter är visumet använt. Ett MULTIPLE visum ger dig möjlighet att passera gränsen fler gånger inom den tid som visumet är giltigt. Däremellan finns en typ som kallas "DOUBLE-ENTRY" vilket innebär två gränspasseringar. Multiple-visum behöver normalt ett stöd-dokument som ett inbjudnings- och/eller garantibrev, konsulatet vill veta varför du behöver det "större" visumet.

 

Turist- / Affärs- eller Visit-visum

"Touristvisa" söker du när du vill besöka ett land i turist-syfte OCH INTE har andra kontakter där, än hotell eller resebyråer / researrangörer.

"Businessvisa" söker du när du ska träffa någon i affärs-syfte, dvs möte, diskussioner, eller andra administrativa syften. Många länder tillåter att man får göra mer handgripliga saker som att installera, montera, bygga och t ex undervisa. Andra länder är mer restriktiva. Fråga ! Dessa visum behöver normalt en inbjudan från det utlänska företaget i fråga.

"Visitvisa" (eller ett besöksvisum) är ett visum du söker när du har en bekant, släkting eller vän i landet i fråga, och är med andra ord inte en "vanlig" turist. Dessa visum behöver en inbjudan från din kontakt / personen i fråga.


Giltighetstid och vistelse

Giltighetstid är den tid inom vilken du kan passera gränsen, ofta 1 - 3 månader, kan också vara 6-12 månader.
Vistelse-tid, eller "Period of stay" är den tid som du får vistas i landet efter inpassering. Vistelsen kan antingen vara INOM giltighetstiden, dvs du måste lämna landet senast den dag visumet går ut. Vistelsen kan också vara en given tidsperiod, t ex "30 dagar". Denna står angiven i visumet, och om man kommer in i landet mot slutet av visumets giltighetstid, kan man alltså passera stopp-datumet för giltigheten, men detta är i så fall OK.

Med ett "Multiple-visum" får du en giltighetstid, säg 6 månader. Då får du passera gränsen så många gånger du hinner inom 6 månader, men får inte stanna en längre period än den givna "period of stay". Om du i och med ditt multiple-visum EGENTLIGEN är ute efter en längre vistelse än den angivna, så måste du lämna landet och komma tillbaka, om så efter 10 minuter och på så sätt få en ny period av vistelse.

I en del länder kan man förlänga både giltighetstiden och vistelsen på i frågavarande lands utrikesdepartement. Fråga !