Nyheter Globe

 

2022-06-08

Cameroon - Konsulatet har semesterstängt v. 27 - 31. Ingen service under den tiden.

Nigeria - Konsulatet har återupptagit utförandet av business-, visit,- TWP ochSTR-visum. Inga turistvisum utfärdas fortsatt pga pandemin.

Nigeria - Konsulatet har återifört de sk "adm.fees" som är en extra avgift som ska betalas till konsulatets egna bankkonto i Sverige.. Olika avgifter för olika konsulära tjänster enligt en prislista.

Ghana - Ambassaden stängd pga Covid19, men ditskickade visumansökningar behandlas.

Angola -börjar ta emot short term visum-ansökningar (endast) from idag.

Tanzania - visum söks via nätet !

Liberia
- ny blankett

Pakistan - nya visumpriser !

Congo Brazzaville - Vaccinationsintyg / gula febern behövs inte INTE vid visumansökningsprosessen, men efterfrågas vid gränsen.

Ghana - endast ett foto och en blankett behövs för visumansökningar.

Azerbaijan - Ny kan turister få ett 30-dagars e-visum utan att skicka pass mm - läs mer genom att klicka på länken "Azerbaijan" till vänster

Angola - Nya instruktioner för "Ordinary Visa".

Pakistan - Turistvisum-ansökning måste nu även innehålla en personlig bekräftelse på turistprogram i Pakistan.

Congo DRC- längre behandlingstid; ca 10 dagar.

ÄLDRE NOTERINGAR----

Etiopien - strängare krav för din business-visumansökan till Etiopien.

Nigeria/Estländska medborgare - Konsulatet i Stockholm gör inte längre visum till Estländska medborgare, om du inte bor i skandinavien. Ansökningarna ska skickas till Kiev/Ukraina

 

Ta med våra uppgifter i din smartphone:

( QR scanna bilden.)

QR