Hur fungerar servicen?
Visum och/eller legaliseringar.

 

Du behöver ett visum

Gör så här:

Gå in på ifrågavarande lands instruktioner via länk-listan t v.
Skriv ut blanketten, de är alltid sparade i Adobe Acrobat (.PDF)
Fyll i blanketten och ordna eventuella garanti- eller inbjudningsbrev.
Skicka ansökan med passet och fotografier till Scan Guide - om du vill att ansökan ska nå konsulatet samma dag som det ankommer oss - måste det vara oss tillhanda senast kl 10.00.
Om vi hittar något som vi tror är ett problem med ansökningen, så reder vi ut allt innan den lämnas in till konsulatet. Vi betalar rätt visumavgift till konsulatet som behandlar din ansökan, stämpler ditt visum i passet.
Vi hämtar ut passet och meddelar dig. Vi kommer överens om hur ansökan ska returneras till dig.

Eftersom vi har mycket långtgången kontakt med konsulaten, endast korrekta ansökningar och rätt visumavgift som vi kollar upp och betalar, så blir behandlingstiden ofta till fördel för våra kunder, eftersom vi redan gjort "halva jobbet". Det vet konsulaten och ger oss ofta en kortare behandlingtid.

Kom ihåg, emellertid, att visumet inte är klart förrän det är godkänt och stämplat och returnerat - köp inga biljetter och/eller boka dina flyg med försiktighet och gärna i samråd med oss. Visumet är inte "till salu" utan söks och godkänns av konsulatet - OM alla krav är uppfyllda.

Disclaimer.

Alla företagare måste ha en sk "disclaimer", dvs en begränsning av sitt ansvar - det finns många saker som ligger utanför vår påverkans-sfär. Det gäller t ex inhyrda transportörer som exempelvis Posten och kurirer. De i sin tur är beroende av sk "Force Majeur", dvs väder, andra naturkrafter, olyckor, arbetsmarknaden och ev problem där mm. Kurir- och transportföretagen arbetar alltid under Warsava.konventionen som bl a begränsar deras ansvar vid förlust av gods.
Det gäller också konsulatets arbete som inte kan påverkas på annat sätt än genom ett vårdande förhållningssätt och korrekt bemötande.

Skulle vi göra fel, så är det bra att veta att vi i varje uppdrag begränsar vårt ansvar (i pengar) till EUR 500,00 - Därtill givetvis all möjlig good-will för att minska din skada.

 

Du behöver legalisera ett dokument

När du gör affärer med länder utanför Schengen behöver man ofta legalisera dokument som förekommer i affärsuppgörelsen, allt från fakturor, ursprungscertifikat till fullmakter och andra affärsdokument. Vi hjälper dig med detta. Vi har inga speciella instruktioner på hemsidan för legaliseringar utan ber dig höra av dig till oss när du behöver hjälp med legaliseringar.