Garantibrev (Guarantee letter)

Din arbetsgivare skriver ett brev adresserat till konsulatet...

Sk garantibrev behövs endast till affärsvisum. Det är ett brev som din arbetsgivare skriver. Han adresserar det till konsulatet i fråga, och i det står i princip följande punkter:

- uppgift om att du arbetar år företaget och vad du gör (ditt yrke)
- vad du tänker göra och vem du tänker träffa
- något om datum för resan och din vistelse-tid i landet
- kontaktuppgifter till företagets kontaktperson i landet
- att företaget står för alla kostnader som uppkommer i och med resan i fråga.
- OM du behöver ett multiple-visum, så ska man be om det i detta brev och kort förklara varför.

Det är viktigt att:

- det skrivs ut på firma-papper och levereras tillsammans med övrig ansökan.
- det adresseras till konsulatet (adressen till konsulatet finns på respektive lands instruktionssida, längst upp till vänster.)
- att någon annan är resenären (dvs den som söker visum) skriver under brevet. Normalt är det dennes chef eller VDn för företaget.
- Saudi Arabien kräver dessutom att garantibrevet stämplas på handelskammaren innan det lämnas in.

Vi har mall för garantibrev - enkelt att minnas allt...

Om landet i fråga kräver ett garantibrev, så finns det i varje lands instruktioner en egen mall för garantibrevet på MS Word-format
Ladda hem mallen och öppna med MS Word, ändra innehållet efter era uppgifter, skriv ut på firma-papper - lår VD (motsvarande) skriva under.