Ditt pass

Passet ska, genom internationell överenskommelse vara giltigt minst sex månader under hela din vistelse i utlandet. Ofta vill konsulatet att det ska finnas två sidor (ett uppslag) ledigt i passet. En ledig sida för visumet, en ledig sida för de sk. "entry" och "exit" stämplarna som man får vid gränsen vid in- och utpassage.

Passet måste vara helt, konsulatet i fråga kan vägra visera i passet om de tycker att det är så skadat att det kan bli problem vid gränsen / i utlandet.

Länder i krig - länder i konflikt. Det finns mycket misstänksamhet många länder emellan som länge har varit i konflikt, exempelvis ska man undvika att försöka stämpla visum från Israel och arab-länder i samma pass. Det innebär direkt risk för svårigheter vid kontroll.

Ta gärna ut ditt pass ur eventuellt skyddsplats eller motsvarande. Det väger ofta mer än passet och kostar alltså mer att skicka - många konsulat vill dessutom inte ha dessa på.