Legalisering (Legalization)

 

Du behöver legalisera ett dokument

När du gör affärer med länder utanför Schengen behöver man ofta legalisera dokument som förekommer i affärsuppgörelsen, allt från fakturor, ursprungscertifikat till fullmakter och andra affärsdokument. Vi hjälper dig med detta. Vi har inga speciella instruktioner på hemsidan för legaliseringar utan ber dig höra av dig till oss när du behöver hjälp med legaliseringar.

Tänk på att en legaliseringsprocess (dvs göra vårt dokument lagligt / giltigt i landet i fråga) är en process i vilket att antal myndigheter sätter sin stämpel för att bekräfta att en annan myndighet är riktig (dess stämpel)

Ett exempel:

- VDn Kalle Pettersson skiver under en fullmakt som skall användas i det andra landet. Detta gör han i närvaro av Notarius Publicus (NP): Anna Andersson som stämplar dokumentet.
- Därefter går Kalle till UtrikesDepartementet (UD) och handläggaren Lars Larsson. UD (via Lars) bekräftar med sin stämplel att NP "Anna Andersson" har rätt att signera för NP.
- Sedan skickas dokumentet till i frågavarande lands konsulat i Stockholm, som med sina listor över UD-myndighetspersoner kontrollerar att Lars Larsson verkligen har rätt att signera för UD. Om han finns på UD-listan sätts konsulatets legaliserings-stämpel på dokumentet. Det är nu klart att "användas" i landet i fråga, det är nu ett "äkta" dokument i bästa fall.

OBS att legaliseringen inte i hög grad handlar om vad som står i dokumentet, konsulatet kontrollerar i princip att dokumentet har något med deras land att skaffa, men sedan intresserar de sig egentligen bara för UDs stämpel och att den är riktig. Dvs du kan inte få ett dokument legaliserat om du inte har UDs stämpel där - det är ju STÄMPELN de legaliserar !

I vissa fall har konsulaten i Sverige listor över personer på Svenska handelskammrar, och skulle så kunna legalisera en stämpel från en svensk handelskammare, men det är sällsynt.
Handelskammar-stämplar legaliseras också oftast när det är fråga om rena affärs-dokument som fakturor och ursprungscertifikat som behövs på många arabista konsulat.
Bl a Libanon och Saudi Arabien har Handelskammar-listor.