Inbjudningbrev, affärsresa. (Invitation)

(Ett inbjudningsbrev behövs normalt inte för turistresa.)

 

Alt 1. Kontaktperson på företaget (i landet i fråga) skriver en inbjudan.

I brevet är det viktigt att:

- det adresseras till konsulatet i fråga
- att det är utskrivet på kontaktpersionens företags-papper med alla kontaktuppgifter
- att det innehåller uppgifter om dig och dina förväntade förehavanden i landet
- nästan alla konsulat godkänner en bra kopia av brevet - gärna scannat och mailat som Adobe Acrobat (.pdf)

 

Alt 2. Inbjudan kommer från landets UD (Order, approval)

En inbjudan kan också komma från i frågavarande landets utrikesdepartement.

Detta innebär att din kontakt i landet har i sin tur kontaktat sitt eget UD för att få en inbjudan för dig. Ofta är detta ett måste när landets konsulat inte har rätt att utfärda visum efter eget huvud utan endast stämplar de visum som UD utfärdat. Ett sådant konsulat i Stockholm är Libyen.

Det förekommer ofta en missuppfattning att när man fått en inbjudan från UD, så är visumet "klart - skicka bara in passet" - konsulatet lämnar aldrig ut ett visum utan att ha dina kontaktuppgifter ( = blankett) då skulle de inte fullgöra sin plikt som "konsulat" och oftast behövs också alla andra dokument som instruktionerna föreskriver.

 

Alt 3. Inbjudan för besöksvisum (Visit-visa).

Denna inbjudan skriver din bekant eller släkting i utlandet. Den adresseras till konsulatet och i det står att personen i fråga bjuder in dig till honom/henne för ett besök vid givet tillfälle. Brevet innehåller alla kontaktuppgifter om den som inbjuder och att de garanterar dig kost och logi under din vistelse där. Brevet kan skickas till dig, fax eller mail brukar vara OK. Du skickar med brevet som du fått med din ansökan.